7/06/2015

Δύο Λόγια Για τα ΜΜΕ

Το μπλογκ εδώ είναι καθαρά ένα μπλογκ διατροφής. Όπως αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας αυτού του μπλογκ αναφέραμε ότι τα ΜΜΕ παραπληροφορούν και από άγνοια και από ανευθυνότητα και από τις διάφορες χορηγίες των μεγάλων εταιριών διατροφής. 

Πέρα από τα πολιτικά, τα τελευταία γεγονότα επιβεβαιώνουν πόσο ανήθικα είναι τα ΜΜΕ σε όλους τους τομείς από την σωστή πληροφόρηση για τα οικονομικά μέχρι και την υγεία. Με την παραπληροφόρηση δείχνουν πόσο υποβιβάζουν την νοημοσύνη του καταναλωτή γιατί πρέπει να ευχαριστούν τους χορηγούς τους. Το έχουμε πει πολλές φορές.


Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Μην βασίζεστε στις πληροφορίες από τα ΜΜΕ. Όσο αφορά τη διατροφή, κάντε την έρευνα σας, διαβάστε τις ετικέτες, ρωτήστε ειδικούς που δεν έχουν δεσμούς με μεγάλες εταιρίες.