Δευτέρα

Και καλά νέα: Λιγότερα φυτοφάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απόσυρση από την αγορά επιβλαβών φυτοφαρμάκων και ενίσχυση ελέγχου των συνόρων από την ΕΕ. Από τον Ιανουάριο, η ΕΕ θέσπισε ένα κοινό συνοριακό ελέγχο όσον αφορά ορισμένα φρούτα και λαχανικά. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή η νομοθεσία της ΕΕ περί φυτοφαρμάκων είναι ίσως από τις αυστηρότερες στον κόσμο. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, η Επιτροπή εναρμόνισε τη νομοθεσία σχετικά με τα ανώτατα όρια φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων στην αγορά. Αυτό οδήγησε στην απόσυρση περίπου 700 ουσιών από τις αρχικές 1000. Επιπλέον, η ΕΕ υιοθέτησε αυστηρότερους κανόνες για την έγκριση των φυτοφαρμάκων τον Νοέμβριο του 2009, που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2011. Αυτές αφορούν καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα και ουσίες που επηρεάζουν το αναπαραγωγικό και ενδοκρινολογικό σύστημα...Μακάρι. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου