Δευτέρα

Ανακοίνωση: Συμπληρώματα διατροφής που δεν να είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.

Magic Slim: Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι το άγνωστης προέλευσης προϊόν MAGIC SLIM που προορίζεται για απώλεια βάρους και πιθανώς διακινείται και στην Ελλάδα χωρίς να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, περιέχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη σε περιεκτικότητα 8 mg ανά κάψουλα, χωρίς αυτό να αναφέρεται στην επισήμανση του προϊόντος, όπως προκύπτει από ενημέρωση των αρχών της Δανίας. Η σιβουτραμίνη έχει αποσυρθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.
Up Ultimate: Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι το προϊόν UP ULTIMATE PERFORMANCE DAILY FORMULA, τo οποίo πιθανώς διακινείται και στην Ελλάδα ως συμπλήρωμα διατροφής χωρίς να είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, είναι νοθευμένο με τη φαρμακολογικά δραστική ουσία sildenafil...
όπως προκύπτει από ενημέρωση μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα φάρμακα. Τα συγκεκριμένα προϊόντα προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας και, όπως προέκυψε μετά από εργαστηριακή ανάλυση, περιέχουν την ουσία sildenafil, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή τους. Η δραστική ουσία sildenafil περιέχεται σε συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εάν ληφθεί ανεξέλεγκτα, χωρίς να έχει συνταγογραφηθεί από γιατρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου