Παρασκευή

ΕΦΕΤ: Ενημέρωση σχετικά με ελέγχους προϊόντων κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος στην Ιαπωνία.

Ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ∆ιεθνή Οργανισµό FAO/WHO όσο και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου στα σύνορα της χώρας καθώς και µε το Εργαστήριο Ραδιενέργειας – Περιβάλλοντος του «ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος» και την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Από τους µέχρι σήµερα διενεργούµενους ελέγχους, έχει εντοπιστεί µία εισαγωγή στις 21 Μαρτίου 2011, η οποία αφορά σε προϊόν αµυλοσιρόπι από εκχύλισµα ρυζιού, προέλευσης Ιαπωνίας. Το συγκεκριµένο φορτίο, συνολικής ποσότητας 30 κιλών, βρίσκεται υπό επίσηµη δέσµευση ενώ δείγµα έχει ήδη σταλεί στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας – Περιβάλλοντος του «ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος». Τα πρώτα αποτελέσµατα για µέτρηση ραδιενέργειας έδειξαν επίπεδα χαµηλότερα από τα νοµοθετηµένα όρια ως προς τα ραδιοϊσότοπα ιώδιο και καίσιο. Οι εργαστηριακές δοκιµές ως προς τα υπόλοιπα ραδιοϊσότοπα είναι σε εξέλιξη. Οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου