Πέμπτη

Τα μολυσμένα κρέατα από LIDL "Αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τη δηµόσια υγεία" σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ.

Νέα ανακοίνωση ΕΦΕΤ σχετικά με τα προϊόντα κιμά που πωλούνταν στο LIDL: "Σε συνέχεια ερωτηµάτων από καταναλωτές καθώς και δηµοσιευµάτων που αφορούν στην ανάκληση προϊόντων κιµά από βοδινό κρέας, προέλευσης Γερµανίας, τα οποία διακινήθηκαν από την εταιρεία «Lidl Hellas» (βλ. σχετικό ∆ελτίο Τύπου 01.07.2011), ο ΕΦΕΤ ενηµερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα κάτωθι:
- Τα προϊόντα κιµά από βοδινό κρέας, προέλευσης Γερµανίας, τα οποία αναφέρονται στο ∆ελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ στις 01.07.2011 και τα οποία διακινήθηκαν από την εταιρεία «Lidl Hellas», επιµολυσµένα µε το παθογόνο βακτήριο Escherichia coli Ο157, αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα και µε σχετική γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου Ελέγχου Τροφίµων του ΕΦΕΤ (ΕΣΕΤ), επικυρωµένη από το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο (απόφαση 1459/11.07.2011).
- Η συγκέντρωση των ανωτέρω προϊόντων γίνεται σε συγκεκριµένους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας «Lidl Hellas» σε Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Θήβα και Πάτρα. Η περαιτέρω διαχείρισή των (όπως κατάσχεση, καταστροφή, επαναποστολή κ.α.) θα ολοκληρωθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Η συνολική ποσότητα, η οποία έχει δεσµευτεί ανέρχεται στα 3401 τεµάχια και για τα δύο προϊόντα.
Σηµειώνεται ότι...σε καµία περίπτωση τα τρόφιµα αυτά ως µη ασφαλή δεν διακινούνται τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στην αγορά οιασδήποτε άλλης χώρας. Σχετικά έχει ενηµερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή".

2 σχόλια: