1/18/2012

Απόσυρση παρτίδας θηλών μπιμπερό και ψευδοθήλαστρου NUK.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά τη Κύπρο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναγνώστες και από τη Κύπρο, ωστόσο αναρωτιόμαστε αν αυτά τα προϊόντα πωλούνται και στην Ελλάδα. Για καλό και για κακό εξετάστε καλά το γραμμοκώδικα του προϊόντος πριν το αγοράσετε. Να δούμε αν θα κάνει κάποια ανακοίνωση ο ΕΦΕΤ.
Το Υπουργείο Υγείας (Κύπρου) πληροφορεί τους καταναλωτές ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της διεξαγωγής επίσημων ελέγχων στην αγορά, προέβηκαν σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος το οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν από το Γενικό Χημείο του Κράτους με υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού, έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τις ολικές απελευθερούμενες Ν-Νιτροζώσιμες ουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν τη μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση που καθορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία. Να σημειώσουμε ότι οι ουσίες αυτές είναι καρκινογόνες.

Ονομασία: Θηλή μπιμπερό
Εμπορική Επωνυμία: NUK First Choice, ΑΝΤΙ-ΚΟΛΙΚΗ ΦΑΡΔΥΛΑΙΜΗ ΘΗΛΗ, Μεγάλη Τρύπα Τροφής, Φυσικό Ελαστικό, 6+Μην. Νο 2
Παραγωγός: Mapa Gmbh, Γερμανία
Παρτίδα: 268246
Γραμμοκώδικας: 4008600070184
Συσκευασία: Χαρτόνι με διαφάνεια

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν, στην οποία δόθηκαν οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά. Επειδή, όμως,...

είναι δυνατόν κάποια ποσότητα να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών(γονέων), αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου τo αγόρασαν.

Πέραν του πιο πάνω δείγματος, έχει εντοπιστεί παρόμοια περίπτωση που αφορά δείγμα ψευδοθήλαστρου, για το οποίο η εταιρεία διανομής έχει ήδη εκδώσει τη συνημμένη ανακοίνωση που έχει σταλεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην εν λόγω εταιρεία έχουν επίσης δοθεί οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες θα συνεχίσουν τους ελέγχους στην αγορά με σκοπό να διαπιστώσουν την πλήρη συμμόρφωση των εν λόγω εταιρειών με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας και αν κριθεί αναγκαίο θα λάβουν επιπρόσθετα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τονίζεται για ακόμη μια φορά ότι το πρόβλημα αφορά μόνο τις συγκεκριμένες παρτίδες.


1 σχόλιο: